Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Ban Phật Học Chùa Xá Lợi ,Cư Sĩ Minh Ngọc thuyết giảng

Ban Phật Học Chùa Xá Lợi ,Cư Sĩ Minh Ngọc thuyết giảng, đề tài "Người cư sĩ tại gia tu học thế nào để được an vui", ngày 8-10-2016...

Hình ảnh...

Mời xem video: https://www.youtube.com/watch?v=SFs9HPgKFsc&feature=youtu.be 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ