Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Ban Phật Học Chùa Xá Lợi họp ngày 27-8-2016

Ban Phật Học Chùa Xá Lợi họp ngày 27-8-2016. Giới thiệu ban điều hành và kế hoạch, phân công các thành viên...

 

                                 (Trí Vịnh ghi)

Video clip:  https://www.youtube.com/watch?v=igNGKpNRDfk&feature=youtu.be 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ