Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Ban Phật Học Chùa Xá Lợi tháng 1/2018. Buổi thuyết giảng của GS Phật Học Nguyễn Điều tại chùa Xá

Ban Phật Học Chùa Xá Lợi tháng 1/2018. Buổi thuyết giảng của GS Phật Học Nguyễn Điều tại chùa Xá Lợi tháng 1/2018...

 

 

Mời các bạn xem video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=wFUF4ln81is&t=523s

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ