Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Ban Phật Học chùa Xá Lợi, thuyết giảng chuyên đề tháng 11/2016

Ban Phật Học chùa Xá Lợi, thuyết giảng chuyên đề tháng 11/2016. Ngày 5/11/2016 Đề tài "Chấp ngã, chấp ta rối loạn cõi ta bà", cư sĩ Tuệ Quán báo cáo

 

 

 

Xem Video: https://www.youtube.com/watch?v=EeyeBE-QjiM&feature=youtu.be

Chia sẻ
|
Liên Hệ