Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 2/2017

Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 2/2017.Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học, VHXH,chuyện vui,relaâx...

Các bạn có thể thấy bài viết của Nguyễn Minh Quốc về BS Đổ Hồng Ngọc

ở 2 trang cuối trong tờ báo dinh dưỡng và SK kỳ nầy... (BS Đỉnh ghi)


RELAX FEW SECONDS...     (TRÍ VỊNH-BS Đỉnh St)

 

Nghệ thuật vẽ trên lòng bàn tay

 

Nghệ thuật vẽ trên lòng bàn tay

                                              (Trí Vịnh ghi...)

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-dinh-duong-va-sk-so-thang-22017-809.html 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ