Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 7/2017

Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 7/2017.Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học thường thức, du lịch

RELAX FEW SECONDS....(Trí Vịnh-BS Đỉnh)

                             (BS Đỉnh ghi...)

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-dinh-duong-va-sk-so-thang-72017-895.html 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ