Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 8/2016

Báo Dinh Dưỡng và SK số tháng 8/2016.Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học, VHXH,chuyện vui,relax...

RELAX...

Hoa dị thảo

Hoa dị thảo

Hoa dị thảo

                                                                 (BS Đỉnh-Trí Vịnh ghi)

Link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-dinh-duong-va-sk-so-thang-82016-666.html

Chia sẻ
|
Liên Hệ