Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo kiến thức ngày nay 934 (20/7/2016

Báo kiến thức ngày nay 934 (20/7/2016.Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học, VHXH,chuyện vui,relax...

                                           (Trí Vịnh ghi)

Link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-kien-thuc-ngay-nay-834-2072016-656.html 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ