Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo kiến thức ngày nay 960 (20/4/2017

Báo kiến thức ngày nay 960 (20/4/2017. Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học, VHXH,chuyện vui,relax...

 

RELAX FEW SECOND... (St BS Đỉnh)

                                (BS Đỉnh ghi)

Link to web: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-kien-thuc-ngay-nay-960-2042017-842.html 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ