Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo kiến thức ngày nay 967 (20-6-2017)

Báo kiến thức ngày nay 967 (20-6-2017).Báo kiến thức ngày nay 967 (20-6-2017).

 

 

 

RELAX FEW SECONDS...    (TRÍ VỊNH-BS ĐỈNH St)

        (TV ghi...)

Link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-kien-thuc-ngay-nay-967-2062017-896.html

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ