Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Liễu Quán 8/2016

Báo Liễu Quán 8/2016 Trong số nầy:
-Lịch thuyết giảng tại các chùa ở TPHCM
-Lời tòa soạn
-Bài viết chọn lọc
-Trả lời, tư vấn Phật pháp
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 

RELAX FEW SECONDS...

ZEN...

                                   (TRÍ VỊNH ghi)

Đường link... http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-lieu-quan-82016-679.html

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ