Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Liễu Quán (Huế) tháng 8/2017

Báo Liễu Quán (Huế) tháng 8/2017.Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS... (TRÍ VỊNH St...)

Cảnh chùa TQ...

Cảnh chùa Myanma ...

ZEN...

                                 (Trí Vịnh ghi ...)

 

 


 

Chia sẻ
|
Liên Hệ