Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo SK&ĐS tháng 12 2017

Báo SK&ĐS tháng 12 2017. Một số bài về Y học và Thuốc phổ thông...

RELAX FEW SECONDS...

                                            (BS ĐỈNH-TRÍ VỊNH ghi...)

 

 

 

 

RELAX

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ