Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo Sức Khỏe & Đời Sống tháng 1/2018(I)

Báo Sức Khỏe & Đời Sống tháng 1/2018(I)

RELAX FEW SEOCNDS...

                              

                      (BS Đỉnh-Trí Vịnh ghi...)

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ