Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
BÁO SỨC KHỎE-KHPT 1/2018(1)

BÁO SỨC KHỎE-KHPT 1/2018(1).
Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc: KHKT, Y Học, VHXH,

RELAX FEW SECONDS...

Vẽ hình trên bàn tay...

(Trí Vịnh-BS Đỉnh ghi...)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ