Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) số Tháng 1/2017

Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) số Tháng 1/2017.Trong số nầy:
-Lời tòa soạn
-Thời sự
-Bài viết chọn lọc
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 

 

 

RELAX FEW SECONDS... (TV St)

Cảnh chùa TQ

Chùa ở Trung Quốc...

ZEN...

                               (TRÍ VỊNH GHI)

đƯỜNG LINK...

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ