Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) tháng 3/2016

Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) tháng 3/2016
Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

   S

REALAX FEW SECONDS...

 

ZEN...

 

                         (Trí Vịnh-BS Đỉnh ghi)

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-theravada-phat-giao-nguyen-thuy-thang-32016-670.html 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ