Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) tháng 4&5/2016

Báo theravada (Phật Giáo Nguyên Thủy) tháng 4&5/2016
Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS...

ZEN...

        (TRÍ VỊNH-BS Đỉnh ghi)

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-theravada-phat-giao-nguyen-thuy-thang-452016-669.html

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ