Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 261 (20/11/2016)

 

Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 261 (20/11/2016).Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 

RELAX FEW SECONDS...          (TRÍ VỊNH St)

ZEN...

           

Bao lâu trên đầu các con còn bầu trời, chừng đó vẫn còn các loài hữu tình cần sự giúp đỡ của các con. Nếu các con buớc đi trên Mật Đạo thì các con sẽ tìm thấy con đường ngắn nhất.  Nếu các con liễu ngộ chân không, các con sẽ thấy chính mình khai mở từ bi.  Khi các con thành công trong việc phụng sự kẻ khác thì các con và ta sẽ gặp nhau lại.  Và khi các con tìm thấy ta, các con sẽ thành Phật.
Milarepa.

                                      (Trí Vịnh ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ