Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 267 (15/2/2017)

Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 267 (15/2/2017). Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 RELAX FEW SECONDS...( Trí  Vịnh St)

Chùa Linh Qui Pháp Ấn (Bảo Lộc)

ZEN...

                                                                          (BS ĐỈNH ghi)

Đường Link:  : http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-van-hoa-phat-giao-so-267-1522017-808.html

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ