Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 270 (1/4/2017)

Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 270 (1/4/2017).Trong số nầy:
-Mục lục
-Các bài viết chọn lọc,
-RELAX
-THIỀN NGÔN

 

RELAX FEW SECONDS... (TV St)

 

Cảnh chùa ở Trung Quốc

                          ZEN...

                                        (Trí Vịnh ghi)

Đương link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-van-hoa-phat-giao-so-270-142017-836.html

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ