Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 271 (15/4/2017)

Báo văn hóa PHẬT GIÁO SỐ 271 (15/4/2017).

Trong số nầy:

-Mục lục

-Các bài viết chọn lọc,

-RELAX

-THIỀN NGÔN

RELAX FEW SECONDS... (Trí Vịnh St)

Cảnh chùa ởTQ

ZEN...

 

                                          (Trí Vịnh ghi)

Link to website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/bao-van-hoa-phat-giao-so-270-1542017-844.html

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ