Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Buổi thuyết giảng Thiền tông lần 28 tháng 4/2017

Buổi thuyết giảng Thiền tông lần 28 tháng 4/2017 tại Chùa PH Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng "Cầu người không bằng cầu mình" qua lời nói của Thiền sư Phật Ấn với Tô Đông Pha...

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=HCBSNrt3u0Q

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ