Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa PH Xá Lợi, Chuyên đề tháng 4/2016, CS Trần Đình Sơn

Chùa PH  Xá Lợi, Chuyên đề tháng 4/2016, CS Trần Đình Sơn, ban Phật Học chùa XL thuyết giảng, đề tài:"Quan điểm Phật Giáo về tài sản vật chất" 

   

 

Một Phật tử là Việt kiều ở Mỹ

 

Ban Phậ Học chùa XL

 

Ban Phật Học

 


 Mời cá bạn xem nội dung qua đoạn video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=5LqLhM4nSHc&feature=youtu.be

Và link to website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-ph-xa-loi-chuyen-de-thang-42016-cs-tran-dinh-son-615.html

(TRÍ VỊNH ghi)

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ