Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa PH Xá Lợi, Chuyên đề tháng 7/2016 ,

Chùa PH  Xá Lợi, Chuyên đề tháng 7/2016 , "Nhân Gian Tịnh Độ" Kỳ 20. ĐĐ Thích Minh Thành thuyết giảng...

 

Trí Vịnh-Ban Phật Học

Mời các bạn xem video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=RtbN0uqV1hg&feature=youtu.be 

 

(Trí Vịnh ghi)

Đường link vào trang web: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-ph-xa-loi-chuyen-de-thang-72016--648.html 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ