Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa PH Xá Lợi-Giao thừa Mậu Tuất 2018

 Chùa PH Xá Lợi-Giao thừa Mậu Tuất 2018 và lễ chúc Tết chư tăng...Đêm 30 ÂL từ 20:30 Ban Phật Học chùa XL, các Đạo tràng

và Phật tử tập họp về tổ đình, phía sau chánh điện để làm lễ cúng Tổ, chúc tuổi hòa thượng viện chủ Thích Hiễn Tu, TT Thích Đồng Bổn, sau lời tách bạch chúc Xuân của Ban Phật Học, các Phật tử được hòa thượng Viện chủ ban cho Lộc đầu năm... Vài hình ảnh và video clip...

 

 

Sau đây là video clip: https://www.youtube.com/watch?v=M2oTA_crbOs&t=385s 

                                     (Ban Phật học, Trí Vịnh ghi hình và không có ảnh của mình)

                                        

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ