Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa PH Xá Xá Lợi lớp Thiền Tông 9-2016

 

Chùa PH Xá Xá Lợi lớp Thiền Tông 9-2016, KINH PHÁP BẢO ĐÀN KỲ 23 , ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng , ngày 10-9-2016

Video clip >> https://www.youtube.com/watch?v=7LxP8Xj7tAk 

Đường link vào websites:

Chia sẻ
|
Liên Hệ