Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Phật Học Xá Lợi, Lễ an vị trượng Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Chùa Phật Học Xá Lợi, Lễ an vị trượng Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền...hình ảnh ngày lễ...

 

                          

                  (Ban Phật Học Chúc Trọng (Khoa Huỳnh) ghi hình-TRÍ VỊNH UP LOAD HÌNH)

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ