Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, Ban Phật Học họp ngày 28-9-2016

Chùa Xá Lợi, Ban Phật Học họp ngày 28-9-2016. Ban Điều Hành nhiệm kỳ mới...Phương hướng kế hoạch , phân công cụ thể các thành viên: Trưởng ban điều hành CS Trần Đình Sơn (Nhật Cao), Phó ban điều hành CS Nguyễn Duy Ninh ( Minh Ngọc), Tổng thư ký cư sĩ Minh Hiền (Trần Phi  Hùng)...

 

CS Phi Hùng, Chính Lực, Đình Khoát

 

CS Tô Thiện, Anh Tú...

 

CS Chúc Trọng, Diệu Châu, Đình Sơn, BS Hồng Ngọc

 

CS minh Ngọc

 

 

BS Đỉnh (Trí Vịnh)

 

 

cs Lưu Bá Tòng

Mời các bạn xem video clip: https://www.youtube.com/watch?v=Rmejss3KiAw&feature=youtu.be

Đường link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-ban-phat-hoc-hop-ngay-2892016-701.html

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ