Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi , báo cáo chuyên đề

Thuyế giảng chuyên đề , Ban Phật Học :"Knh nghiệm trong Thiền tập" CS Tuệ Quán ngày 9/9/2017

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=HAvdAxJmRlY&feature=youtu.be

Chia sẻ
|
Liên Hệ