Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TSPH Khangser Rinpoche, ngày 21/3/2017

Ngày 21/3/2017: Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TSPH Khangser Rinpoche, Ngài sinh năm 1975 ở Nepal, đã qua VN 3 lần, ở chùa Xá Lợi ngài giảng 2 bài về "Chuyển hóa Tâm bằng cách diệt trừ phiền não" và "Sống mạnh mẽ và hạnh phúc"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn video clip: (Âm thanh do bị dội, nghe không rõ)

https://www.youtube.com/watch?v=tZwmj5t2L_8

Link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-buoi-thuyet-giang-cua-tsph-khangser-rinpoche-ngay-2132017-827.html 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ