Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TT T.Tuệ Hải ngày 05/6/2017

Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TT T.Tuệ Hải ngày 05/6/2017 "Cân bằng thân tâm phần 4"

Hẹn gặp các đạo hữu tháng sau ngày Chủ Nhật đầu tuần, giảng đường Chánh Trí, Chùa Xá Lợi

Chia sẻ
|
Liên Hệ