Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TT T.Tuệ Hải ngày 8/10/2017

Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng của TT T.Tuệ Hải ngày 8/10/2017...

Tối ngày 08/10/2017, tại Giảng đường Chánh Trí Chùa Phật học Xá Lợi, Giảng sư Thượng tọa Thích Tuệ Hải đã có buổi thuyết pháp với đề tài “Lược giảng Trung bộ kinh”, đông đảo tăng ni và Phật tử đã đến tham dự.

 

Giảng sư Thượng tọa đã mở lời:

- Trung Bộ Kinh là một trong năm bộ của Kinh Tạng Nikàya (gồm có: Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ) là kho tàng kinh điển Phật giáo Nguyên thủy rất đồ sộ, nhưng gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành, là những lời được được ngài An-Nan-Đà ghi chép lại một các trung thực nhất từ Ðức Phật Thích Ca truyền dạy cho Chư Tăng trong sinh hoạt hàng ngày.

Giảng sư Thượng tọa đã giới thiệu quá trình hình thành Kinh Trung Bộ, là một sự chuẩn bị công phu của Hòa thượng Thích Minh Châu, đã nghiên cứu chuyên sâu và bắt đầu dịch bộ Kinh từ nguyên bản Pali ra tiếng Việt; Hòa thượng đã viết trong lời giới thiệu bản dịch: "Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản thân mới có thể tự mình tìm hiểu và thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng nghiệm trên cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người dịch, vì đạo Phật là đạo đến để mà thấy chớ không phải đạo đến để nhờ người khác thấy hộ, đạo của người có mắt (Cakkumato), không phải đạo của người nhắm mắt; đạo của người thấy, của người biết (Passoto Jànato), không phải là đạo của người không thấy, không biết (Apassoto Ajànato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình thấy mình, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm".

 

Lời giới thiệu của Hòa thượng như trên và Lời thuyết pháp dẫn chứng của Giảng sư Thượng tọa đã giúp cho hàng Phật tử khái quát được những lời chỉ dạy trong các câu Kinh, thấu hiểu được những Giáo lý và Giáo pháp căn bản nguyên thủy của Ðạo Phật.

 

Một vài hình ảnh buổi thuyết pháp:

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ