Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng thiền tông lần 35, ĐĐ Đạo Tâm

Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng Thiền tông lần 35, ĐĐ Đạo Tâm ngày 11-11/2017. Câu chuyện về các Thiền sư Trung Hoa tiếp theo...

Mời các bạn xem nội dung buổi giảng qua đoạn video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=L2rkvrffBy0&t=638s 

 

 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ