Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng thiền tông lần 36, ĐĐ Đạo Tâm

Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng thiền tông lần 36, ĐĐ Đạo Tâm "Các câu chuyện Thiền tiếp theo" Ngày 9/12/2017 tại giảng đường Chánh Trí chùa Xá Lợi. Mời các bạn xem hình và video clip

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=LLpITu6uPHw&feature=youtu.b

Chia sẻ
|
Liên Hệ