Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng thiền tông lần 37, ĐĐ Đạo Tâm

Chùa Xá Lợi, buổi thuyết giảng thiền tông lần 37, ĐĐ Đạo Tâm, những câu chuyện Thiền của các tổ sư, ngày 13/1/2018. Đề tài "Kinh tập con mắt"...

https://www.youtube.com/edit?video_id=CWIP89ceDBo&video_referrer=watch

Tạ pháp cuối năm 2017, tháng sau nghỉ

Tạ pháp cuối năm, cư sĩ Phật tử Chánh Trực đại diện các đạo tràng Thiền đã có mặt suốt năm qua

Lần sau, năm mới Bính Tuất sẽ khai Pháp vào ngày 10/3/2018 DL. SEE YOU NEXT YEAR

                         Mời các Phật tử xem tiếp video clip:

                  https://www.youtube.com/watch?v=CWIP89ceDBo&t=612s

(BPH, Trí Vịnh ghi hình)

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ