Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, Buổi thuyết giảng Thiền Tông lần thứ 30

Chùa Xá Lợi, Buổi thuyết giảng Thiền Tông lần thứ 30. ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng "Kho báo trong nhà", câu chuyện của các Thiền Sư Trung Hoa.

                    (Trí Vịnh ghi...)

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=VG1S6Bzp9XQ   

      

Chia sẻ
|
Liên Hệ