Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, Buổi thuyết giảng Thiền Tông lần thứ 32

Chùa Xá Lợi, Buổi thuyết giảng Thiền Tông lần thứ 32. ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng " Các câu chuyện về Thiền Sư Trung Quốc" , ngày 12/8/2017

(TRÍ VỊNH-Ban PH ghi)

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ