Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lơi, ĐĐ Thích Đạo Tâm

Chùa Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm "Kinh pháp Bảo Đàn" kỳ 19: Phẩm cơ duyên,tăng Tăng Chí Đạo cầu Pháp với Lục Tổ Huệ Năng...

 

Video clip:

 https://www.youtube.com/watch?v=llrYaSpACuU&feature=youtu.be 

                                 (TRÍ VỊNH ghi)

Chia sẻ
|
Liên Hệ