Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm, Kinh pháp Bảo Đàn Kỳ 17

Ngày 12-3-2016, tại giảng đường Chánh Trí Chùa PH Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm, giảng lớp Thiền Tông:Kinh pháp Bảo Đàn Kỳ 17. Các Phật tử tiếp tục nghe giảng phẩm thứ 7 trong kinh Pháp Bảo Đàn, được nghe giai thoại về Tăng Pháp Hải, người quê ở Trúc Giang, Triều Châu, ngài hỏi Lục Tổ Huệ Năng "Tích tâm, tích Phật ?"...

 

Tách bạch trước giờ khai Pháp đầu năm, năm thứ 3 lớp Thiền Tông (Trúc Lâm Thiền Viện Thường Chiếu do ĐĐ Thích Đạo Tâm làm giáo thọ)

 

 

Lới cảm tạ gởi đến HT Viện Chủ Thích Hiển Tu, TT Thích Đồng Bổn và các chư tôn Đức Chùa Xá Lợi đã tạo mọi điều kiện để pháp môn Thiền Tông Trúc Lâm, mà Thầy Đạo Tâm

được HT Sư Ông Thích Thanh Từ chỉ định làm giáo thọ, những lần giảng pháp luôn có Phật tử ở 4 đạo tràng các nơi về dự. Đây là lần giảng về Kinh Pháp bảo Đàn

Phẩm thứ 7 (Lục Tổ Huệ Năng), kỳ thứ 17 và mỗi tháng tuần lễ thứ Hai. Trung Tâm Phậ Học và Ban Phật Học Chùa Xá Lợi đã dành riêng buổi giảng tuần thứ 2 ngày thứ bảy từ 14 giờ...

 

 

 

Ban Phật Học chùa Xá Lợi, Trí Vịnh và Nguyên Đại

 

Ban Phật Học chùa Xá Lợi, Tuệ Quán và Thanh Thể, người hỗ trợ cho hậu trường giúp lớp giảng thành công...

Đường dẫn xem Video clip:https://www.youtube.com/watch?v=o2NreJCjT8c&feature=youtu.be

Link vào website:  http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-dd-thich-dao-tam-kinh-phap-bao-dan-ky-17-602.html 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ