Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm, Kinh pháp Bảo Đàn Kỳ 18

Chùa Xá Lợi, ĐĐ Thích Đạo Tâm, Kinh pháp Bảo Đàn Kỳ 18. Ngày 9/4/2016, tại giảng đường Chánh Trí , chùa Phật Học Xá Lợi, Đại Đức Thích Đạo Tâm (TV Trúc Lâm Thường Chiếu giảng tiếp Kinh Pháp Bảo Đàn Kỳ thứ 18, "Phẩm cơ duyên"...

 

Video clip:https://www.youtube.com/watch?v=1NEhYDzJuhk&feature=youtu.be 

Link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-dd-thich-dao-tam-kinh-phap-bao-dan-ky-18-618.html

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ