Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, giao thừa 2016-2017 mừng Xuân Đinh Dậu

Chùa Xá Lợi, giao thừa 2016-2017 mừng Xuân Đinh Dậu.
Chủ Lễ TT Thích Đồng Bổn chúc thọ năm mới HT Thích Hiển TU (Năm nay 96 tuổi)  . Ban Phật Học đại diện các thành viên và các đạo tràng chúc Tết chư tăng...

HT Viện Chủ Thích Hiển Tu

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=MxjoShJidZI 

Đường link: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-giao-thua-20162017-mung-xuan-dinh-dau-791.html 

Chia sẻ
|
Liên Hệ