Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, khai giảng lớp dạy tiếng Phạn

Chùa Xá Lợi, khai giảng lớp dạy tiếng Phạn, do GS Lê Tự Hỷ phụ trách giảng từ ngày 18-3-2016, lớp học căn bản trong 3 tháng, kính mời các bạn hữu và các Phật tử tham dự...

Video clip:

https://www.youtube.com/watch?v=AUEgL1XrSiE&feature=youtu.be

                                             (Trí Vịnh ghi)

2 Tệp đính kèm

Xem trước tệp đính kèm Sanskrit.pdf


 

 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ