Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 26

Ngày 10/12/2016ĐĐ Thích Đạo Tâm giảng Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ 26 và cũng là ngày kết thúc bài giảng kinh pháp Bảo Đàn sau 2 năm, Phật tử sẽ nghỉ Tết Đinh Dậu trong 1 tháng. Ngày 14/2/2016 Âm Lịch Đinh Dậu sẽ tiếp tục đầu khóa giảng cho năm mới


Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=gLXmDI5FTnQ 

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ