Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, lễ cúng dường trai Tăng

Chùa Xá Lợi, lễ cúng dường trai Tăng ngày 24/7/2016...

 Lời Thầy đã dạy:

Thượng Tọa, Trụ Trì Thích Đồng Bổn

Phật tử ở các Đạo Tràng chù XL

Ban Phật Học Chùa XL

 (Trí Vịnh ghi)

Mời các đạo hữu xem viedeo clip:

https://www.youtube.com/watch?v=k0XYGpZpkWY&feature=youtu.be

Đường dẫn vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-le-cung-duong-trai-tang-655.html

 

 

Chia sẻ
|
Liên Hệ