Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi -Lễ GIỖ HT THÍCH VĨNH TẤN, 28/8/16 AL

Chùa Xá Lợi -Lễ GIỖ HT THÍCH VĨNH TẤN, 28/8/16 AL. Chủ lễ giỗ húy nhật cố HT Thượng Vĩnh Hạ Tấn là sư phụ và ân sư của HT Viện chủ Thích Hiển Tu. Buổi lễ cầu siêu do Ban Nghi Lễ Giáo Hội

Phật Giáo TP HCM chủ trì và chứng minh. Tham dự có Ban Phật học chùa Xá Lợi, các đạo tràng, đại diện chư tăng, ni địa phương và TP HCM...

 

Thầy trụ trì TT,Thích Đồng Bổn

 

Video clip: 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQ5YAEfDCg

(Camera CS TRí Vịnh, cs Châu)

Chia sẻ
|
Liên Hệ