Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi -Lễ tự tứ mùa Vu Lan 2016

Chùa Xá Lợi -Lễ tự tứ mùa Vu Lan, ngày 17-8-2016 (15-7 Â L) tại chùa PH Xá Lợi. Tại Chánh Điện, lễ Tự Tứ đã được tổ chức với sự chủ trì của TT Thích Đồng Bổn

Thầy Đồng Bổn có đôi lời về Lễ Tự Tứ và Vu Lan...

Cư sĩ Minh Ngọc đọc tách bạch

Phí sau tổ đình

Cúng dường chư tăng và tặng quà

Ban Phật Học chùa Xá Lợi

Mời các bạn xem đoạn video clip: https://www.youtube.com/watch?v=IPcw0HaZ33g&feature=youtu.be

Đường link vào website: http://nhakhoa212.com/ban-can-biet/chua-xa-loi-le-tu-tu-mua-vu-lan-2016-671.html

Chia sẻ
|
Liên Hệ