Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, lớp Thiền Tông kỳ thứ 33, ĐD Thích Đao Tâm giảng

Chùa Xá Lợi, lớp Thiền Tông kỳ thứ 33, ĐĐ Thích Đao Tâm giảng, ngày 9/9/2017 nói về các Thiền sư nhân mùa Vu Lan báo hiếu...

Video clip : https://www.youtube.com/watch?v=lVM_5tsLPc4&feature=youtu.be

Chia sẻ
|
Liên Hệ