Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi, lớp Thiền Tông kỳ thứ 34, ĐD Thích Đao Tâm giảng

Chùa Xá Lợi, lớp Thiền Tông kỳ thứ 34, ĐD Thích Đao Tâm giảng tiếp về các vị Thiền sư Trung Hoa...

Câu chuyện về Thiền Sư hàn Quốc Cảnh Hưng "Gánh nặng cuộc đời"

Mời các bạn xem tiếp video clip: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2zsQUJMgGo&feature=youtu.be

Chia sẻ
|
Liên Hệ