Thông báo phòng nha
GIỜ MỞ CỬA:

- Buổi sáng từ: 15h30 đến 20h00 , Chủ nhật nghỉ buổi chiều

- Các buổi sáng dành cho trường hợp đặc biệt có hẹn trước

Chi tiết bài viết
Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 10-4 Â L 2017

Chùa Xá Lợi , Mùa Pháp Hội 10-4 Â L 2017. ĐĐ T Q Thạnh, nói về "Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni"...

Video clip: https://www.youtube.com/watch?v=dyjAlatMGLk&feature=youtu.be

                       (Trí Vịnh ghi...)

Chia sẻ
|
Liên Hệ